Projectes

Turbina Francis

Lloc:

Dades significatives del grup:

  • Turbina: Turbina Francis
  • Alternador: No present.
  • Potència: 435 C.V.
  • Diàmetre del rodet: 1,37 m
  • Multiplicador: 1135/188

Operacions:

Un equip d'Auxiliars d'Explotacions Energètiques es va traslladar a les instal·lacions de la central per dur a terme el desmuntatge complet de la turbina i del multiplicador. Un cop al taller, es va realitzar el desmuntatge de tots els components, es van sorrejar, es netejaren correctament i finalment es va fer una primera inspecció visual de cada un. Un cop comprovat l'estat real de la màquina, es va dur a terme la reparació de les cavitats del rodet, les quals posteriorment van ser pintades, i per últim es va reconstruir completament la turbina adaptant el seu diseny a les noves especificacions.