Projectes

Revisió i modernització grup 2 - C.H. Monasterio

Potència: 0.70 MW
Lloc: Monasterio
Dades significatives del grup:
  • Turbina: Turbina Kaplan de doble regulació
  • Potència: 700 KW
  • Salt: 4.2 m
  • Diàmetre rodet: 2.200 mm
  • Cabal: 21 m3/s
  • Velocitat: 750/145 rpm

Operacions: 

Els treballs realitzats en aquest projecte contemplen el desmuntatge, el muntatge, el transport, les grues i la posta en funcionament.

Els treballs realitzats van ser els següents:

  • Desmuntatge: comprovació de l'alineació i el centrat de la màquina. Desmuntatge de tot el conjunt.
  • Recuperació de l'eix turbina.
  • Coixinet turbina: remetalització de l'antifricció.
  • Conjunt distribuidor:
    • Recuperació de les pales mitjançant soldadura.
    • Metalització dels colls de les pales.
    • Eliminació de tot el sistema d'engràs adaptant casquells autolubricats a tot el conjunt.
  • Rodet: desmuntatge, canvi de juntes, comprovació de tots els elements, END's, muntatge i equilibrat.
  • Conjugada: nou ajustament que inclou el subministre de potenciòmetres linials i l'instal·lació d'aquests.
  • Servos: 
    • Distribuidor: revisió de l'estat i substitució de les juntes. 
    • Rodet: revisió de l'estat i substitució de les juntes.
  • Disseny d'un nou sistema de frenada per assegurar l'aturació del conjunt sota qualsevol circumstància. 
  • Muntatge i posta en funcionament.