Projectes

Nateja de reixes | Central hidroelèctrica Vilafruns

Potència: 0.29 MW
Lloc: Barcelona

Per netejar la reixa automàticament es va decidir dur a terme el disseny i el montatge d'una reixa de neteja adequada a la situació. 
Aquesta reixa està formada per dos braços articulats amb moviment vertical i horitzontal programats hidràulicament. Per un costat disposen d'una arada i per l'altre costat estan fixats per una base. Simultàniament, els braços s'allarguen a la part interior de la reixa arrossegant les restes amb les arades que disposen al extrem del braç. D'aquesta manera s'aconsegueix una neteja automàtica de les reixes.