Projectes

Multiplicador | Torrefarrera

Lloc: Lleida

L'eix i l'engranatge del multiplicador estan units mitjançant interferència, de tal manera que va ésser necessaria la dilatació de l'engranatge o bé la contracció de l'eix.  

Per arribar a dilatar l'engranatge fóu s'havia d'escalfar-lo fins a temperatures molt elevades, cosa que no va ser possible, ja que prèviament havia rebut un tractament tèrmic. Així doncs, es va decidir contraure l'eix a partir del refredament d'aquest.
Per poder entrar l'eix es va utilitzar nitrogen líquid.