Projectes

Central hidroelèctrica Valdegurriana

Potència: 0.30 MW
Lloc: Lleida

Auxiliars d'Explotacions Energètiques va dur a terme la recuperació de les pales del rodet amb l'aportació de material i posteriorment la seva neteja. També es realitzaren proves de estanquitat a la vàlvula papallona.