Projectes

Central hidroelèctrica Serós

Potència: 11.15 MW
Lloc: Lleida

A la central hidroelèctrica Serós es va realitzar, en primer lloc, l'obertura de la boca de l'home i posteriorment es va verificar interiorment l'estat de la junta principal a la vàlvula papallona. També es va efectuar el canvi de la junta principal de l'obturador a la vàlvula. Aquesta estava una mica oberta per tal de realitzar la tasca amb millors condicions. 

Auxiliar d'Explotacions Energètiques es va encarregar dels treballs duts a terme entorn a la millora de les tuberies forçades dels grups 1 al 4 de la central, ja que aquestes mostraven cert grau de deteriorament.