Projectes

Central hidroelèctrica Pont de Rei

Potència: 23.20 MW
Lloc: Lleida

AEE va realitzar a la central hidroelèctrica de Pont de Rei una rehabilitació completa d'aquest grup Francis de més de 20 MW posat en marxa durant els anys 60. Es van introduir coixinets autolubricats al distribuidor, així com es van revisar i remodelar tots els elements mecànics possibles. També es va modificar la vàlvula de guarda.