Projectes

Central hidroelèctrica Almenar | Turbina Kaplan

Potència: 0.33 MW
Lloc: Lleida

Dades significatives del grup:

  • Turbina: Turbina Kaplan de doble regulació
  • Potència: 338 kW
  • Salt: 3,63 m
  • Diàmetre del rodet: 1.600 mm
  • Cabal: 10,3 m3/s
  • Velocitat: 1000/191 rpm

Operacions:

Per dur a terme la rehabilitació de la central, un cop desmontades totes les peces, es van sorrejar i pintar les superfícies amb recobriments epòxids per evitar que s'oxidessin de nou. A continuació, es realitzaren mesures i una sèrie de croquis de totes les peces per dissenyar les modificacions. Finalment,  Auxiliars d'Explotacions Energètiques es va encarregar de la realització de les proves d'estanquitat de les juntes.