Projectes en curs

17/08/2012

PROJECTES EN ELS QUE AUXILIAR E.E. ESTÀ TREBALLANT ACTUALMENT TANT NACIONAL COM INTERNACIONALMENT. 

PROJECTES INTERNACIONALS

Actualment Auxiliar E.E. iniciarà 4 projectes de nova construcció de centrals hidroelèctriques a Chile.

 • Central Hidroelèctrica Santa Isabel
  Es tracta d'una central amb una capacitat de producció anual de 7.3 GWh/any. Aqueseta central té una potència de 1.1 MW i un factor de planta del 73%. Estarà assentada a un riu amb un cabal de 9 m3/s. 
 • Central Hidroelèctrica Melo
  Central amb una capacitat de producció de 21.2 GWh/any i una potència de 2.7 MW. Aquesta central té un factor de planta del 88% i estarà assentada a un riu amb un cabal de 13.2 m3/s.
 • Central Hidroelèctrica Caliboro
  Central amb una capacitat de producció de 9.9 GWh/any i una potència de 1.2 MW. Estarà assentada en un riu de 13.2 m3/s i tindrà un factor de planta del 95%.
 • Central Hidroelèctrica Toltén Allipén
  Aquesta central estarà assentada al riu Toltén i tindrà una capacitat de producció de 156.7 GWh/any. La central tindrà tres grups de turbines amb una potència total de 18.8 MW i un factor de planta del 95%.

PROJECTES NACIONALS

Actualment Auxiliar E.E. esta construïnt 3 centrals noves dins l'estat espanyol: C.H. Trevias, C.H. Jalón i C.H. Veldegurriana.

 • Central Hidroelèctrica Trevias
  Aquesta central tindrà una turbina semikaplan amb acoblament directe i un salt de 7.5 m amb un cabal de 2.2 m3/s. Serà capaç de produïr una potència de 130 kW.
 • Central Hidroelèctrica Jalón
  Central equipada amb una turbina kaplan de doble regulació i acoblament directe. Serà capaç de generar 600 kW.
 • Central Hidroelèctrica Valdegurriana
  Central amb una turbina Kaplan doble i acoblament directe capaç de generar una potència de 300 kW.

La major part de treballs que estem realitzant dins l'estat español són reparacions, millores o modernitzacions de centrals que estan en funcionament. Actualment estem portant a terme varies reparacions de centrals hidroelèctriques simultàniament com també la seva gestió.