Expo APEMEC (Chile, Julio 2010)

16/07/2010

AUXILIAR E.E. s'està obrint mercat cap a Amèrica del Sud, per aquest motiu va assistir els dies 5 i 6 de Juliol a la fira organitzada per la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (APEMEC) a Chile.

APEMEC es va consolidar com una de les principals fires del sector Mini Hidro a Llatinoamèrica i la nostra empresa va ser una de les europees que en van formar part. La fira va ser inaugurada el primer dia pel Ministeri d'Agricultura chilè, José Antonio Galilea, qui es va comprometre a fomentar aquest tipus de generació en canals de reg. El segon dia el va inaugurar el Ministeri d'Energia chilè, Sr. Ricardo Raineri, qui va anunciar que es redurien els terminis promitjos de tràmics i permisos per a desenvolupar projectes energètics. 

Més de 800 persones van assistir a la fira, dins de les quals es trobaven titulars de projectes, autoritats i empreses provinents d'Europa, Llatinoamèrica, Nord-amèrica i multinacionals. 

La nostra empresa va poder disposar d'un dels estants de la fira i així donar-se a conèixer a tots els visitants.